Aloite HB:n kansallisesta tavoite- ja kehittämisohjelmasta

Aloitteeseen on kerätty yhteen kehitystarpeiden havaintoja ja kertyneitä kokemuksia henkilökohtaisesta budjetoinnista.

Tähän mennessä henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluista kertyneiden tietojen perusteella asiakkaiden kokemukset HB:n käytöstä ovat olleet hyviä. Ihmiset ovat löytäneet tarpeisiinsa soveltuvia ja hyvinvointiaan lisääviä tukimuotoja.

Kaikki Suomessa tähän asti toteutetut kokeilut ovat olleet pienimuotoisia, siksi olisi tarpeen käynnistää asiakasmäärältään suurempia ja innovatiivisempia kokeiluja ja saada lisää seuranta- ja tutkimustietoa eri asiakasryhmien ja HB:n osapuolien näkökulmasta: asiakasvaikutuksista, vaikutuksista palveluntuottamiseen, vaikutuksista asiakastyöntekijän työhön ja asiakkuussuhteeseen, vaikutukset kustannuksiin sekä kustannus-vaikuttavuustietoa.

Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa henkilökohtainen budjetointi on mainittu useissa kohdin. Hallituksen linjausten tulisi perustua henkilökohtaisen budjetoinnin kansalliseen tavoite- ja kehittämisohjelmaan, joka sisältäisi myös riittävät kehittämisresurssit eri kohderyhmien kokeiluihin ja muuhun kehitystyöhön. Tavoitteena tulisi olla ihmislähtöinen HB-toimintamalli. Toimintamallin tavoitteena tulee olla yhteiskunnallinen vaikuttavuus, palveluiden kyky tuottaa haluttuja tuloksia ja hyvinvointihyötyä kustannustehokkaasti.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle ja työministeri Timo Harakalle osoittamaamme aloitteiseen on kerätty yhteen erityisesti Avain kansalaisuuteen -henkilökohtainen budjetointihankkeen ja Suunnan kehitystarpeiden havaintoja ja kertyneitä kokemuksia. Aloitteen pääset lukemaan alle olevasta linkistä.


Lisätietoa:

  • Suunta-keskus: projektipäällikkö Petteri Kukkaniemi, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, petteri.kukkaniemi@kvps.fi, puh. 040 540 4403.
  • Avain kansalaisuuteen -hanke: projektipäällikkö, yliopettaja Sirkka Rousu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, sirkka.rousu@metropolia.fi, puh. 040 714 5157