Aloite: Henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönottoa on edistettävä

Uudistetun vammaislainsäädännön toimeenpanoa tulee tukea henkilökohtaisen budjetoinnin mallilla. Teimme aloitteen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Uudistetun vammaislainsäädännön toimeenpanoa tulee tukea henkilökohtaisen budjetoinnin mallilla. Teimme aloitteen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Henkilökohtaisella budjetoinnilla (HB) tarkoitetaan vammaisen henkilön sosiaalipalvelujen toteutus- ja järjestämistapaa, jossa henkilö valitsee ja hankkii tarvitsemaansa tukea ja apua itse tai tuetusti hänelle myönnetyllä henkilökohtaisella budjetilla.

Miksi henkilökohtaista budjetointia tarvitaan?

Avun ja tuen tarpeen taustalla on erilaisia elämäntilanteita, ympäristöjä, valmiuksia ja vahvuuksia.
Näiden huomioimiseksi tarvitaan nykyisten järjestämistapojen rinnalle yksilöllisempi henkilökohtaisen budjetoinnin toimintatapa. Sopivat, tuen tarpeeseen vastaavat avun ja tuen järjestämisen tavat vahvistavat vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden, valinnanvapauden ja osallisuuden toteutumista ja ovat taloudellisesti kestäviä.

Henkilökohtaisen budjetoinnin tavoitteena on osallisuuden toteutuminen ja hyvä elämä.

Toimintamallin käyttöönottoa on edistettävä

Henkilökohtaista budjetointia on Suomessa kehitetty ja kokeiltu yli vuosikymmenen ajan. Kokemukset Suomessa ovat olleet kannustavia. Suhtautuminen on myönteistä palvelujen käyttäjien, järjestäjien ja tuottajien keskuudessa. Toimintamallille on laaja poliittinen kannatus.

Toimintamalli syntyi kokeiluhankkeessa vuosina 2020-2021

Ehdotus Suomen HB-mallista on valmistunut Sosiaali- ja terveysministeriön ohjaamassa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamassa kokeiluhankkeessa (2020-2021). Sen perustana on kattavan hanketyön tulokset, tutkimus- ja selvitystyö sekä laaja yhteiskehittäminen.

Henkilökohtaisen budjetoinnin malli

 • on sovitettavissa osaksi nykyistä kehittyvää sosiaalihuollon järjestelmää ja uudistuvaa vammaislainsäädäntöä.
 • tukee hyvinvointialueille asetettuja tehtäviä ja antaa välineitä toimia tilanteessa, jossa väestörakenteen, -kehityksen ja maantieteen erot ovat suuret.
 • lisää osallisuutta omien palveluiden ja niiden toteuttamista koskevassa päätöksenteossa sekä valinnanvapautta monituottajuuteen perustuvassa hyvinvointimallissa.
 • mahdollistaa olemassa olevien palvelujen järjestämisen joustavammin ja asiakkaan yksilölliset tarpeet paremmin huomioiden.

Toimintamallin käyttöönotto edellyttää erillistä lainsäädäntöä

Päättyneessä kokeiluhankkeessa valmistunut ehdotus on kirjoitettu soveltuvin osin hallituksen esityksen muotoon ja se on otettavissa kokeiltavaksi ja käyttöön nopeasti. Henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin käyttöönotto tulisi tapahtua tulevan hallituskauden aikana.

Aloite henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotosta (PDF)

Aloitteen allekirjoittajat:

 • ADHD-liitto ry
 • Aivoliitto ry
 • Aivovammaliitto ry
 • Autismiliitto ry
 • FDUV rf
 • Hengitystuki ry
 • Heta-liitto ry
 • Invalidiliitto ry
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr
 • Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
 • Kehitysvammaliitto ry
 • Kynnys ry
 • Me Itse ry
 • Näkövammaisten liitto ry
 • Selkäydinvammaiset Akson ry
 • Suomen Reumaliitto ry
 • Lihastautiliitto ry
 • Lyhytkasvuiset ry
 • Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry 

Lisätietoa

• Esitys Suomen malliksi ja muut kokeiluhankkeen julkaisut
• Suunta -henkilökohtaisen budjetoinnin keskus

Petteri Kukkaniemi

Petteri Kukkaniemi