Avain kansalaisuuteen – Henkilökohtainen budjetointi -kehittämishanke (2016-2019)

Tietoa ja tuloksia Avain kansalaisuuteen -hankkeesta.

Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta -hanke

Avain kansaisuuteen -hankkeessa kerättiin henkilökohtaisen budjetoinnin toimintatavan kokemuksia asiakkaiden, palvelujen ja asiakkuusprosessin sekä kustannusten näkökulmasta. Hankkeen julkaisuissa on avattu toimintatavan elementtejä, arvoja ja toimintaperiaatteita sekä kuvattu HB:n käyttöönottoon sekä seurantaan ja arviointiin liittyviä kehittämistarpeita ja -ehdotuksia.

Henkilökohtainen budjetti – kohti yksilöllisempää tukea ja palvelua

Mitä siitä seuraa, kun asiakas valitsee henkilökohtaisen budjetin?

Julkaisuja

Henkilökohtainen budjetti – kohti yksilöllisempää tukea ja palveluaPiirrosvideo (kesto 2 min)Linkki
Henkilökohtainen budjetointi – ihmislähtöinen toimintatapa sosiaali- ja terveydenhuoltoon Dokumentaarinen video (kesto 16 min)Linkki
Henkilökohtainen budjetointi. Ihmislähtöinen toimintatapa sosiaali- ja terveydenhuoltoon Loppujulkaisu (sivumäärä 117)Linkki
Ihmislähtöinen HB-toimintamalli. Hankkeen tuloksetDiasarja (sivumäärä 35)Linkki
Henkilökohtaisen budjetoinnin taloudellisen arvioinnin toteutettavuus ja alustava arviointisuunnitelmaJulkaisu (sivumäärä 73)Linkki
Henkilökohtainen budjetointi – yksilöllinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin Väliraportti (sivumäärä 134)Linkki

Hankkeen kaikki julkaisut mm. esitysmateriaalit ja opinnäytetyöt on koottu henkilokohtainenbudjetointi.fi -sivustolle.

Taustaa hankkeesta

  • Hankkeen tavoitteena oli kehittää erilaisille asiakkaille heidän palvelutarpeidensa mukaista henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) toimintamallia suomalaiseen sote-toimintaympäristöön, kokeilla HB:n toimivuutta mahdollisimman monen asiakkaan palveluissa sekä tuottaa tietoa kokemuksista ja vaikutuksista. Keskeinen tavoite oli myös tietoisuuden lisääminen HB-toimintamallista.
  • Toteutettiin Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella vuosina 2016-2019.
  • Kehittämistyön tukemisesta ja seurantatiedoista vastasivat kolme ammattikorkeakoulua: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu, joka vastasi hankkeen koordinoinnista.
  • Kehittäminen ja HB-toimintamallin kokeileminen toteutettiin kuudessa pilotissa: Hämeenlinnan, Tampereen ja Vantaan kaupungeissa, Porin yhteistoiminta-alueella ja Etelä-Karjalan sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymissä.
  • Valtakunnallisina kumppaneina toimivat Helsingin Diakonissalaitos HDL, Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat Sulat ry, Perhehoitoliitto ja Kasvatus- ja perheneuvontaliitto.