Blogi

Tulevaisuustaajuus – työpaja: “Tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään!”

Tulevaisuustaajuus -työpajassa suunnittelimme toivottavia tulevaisuuksia. Henna ja Tea kertovat kokemuksistaan työpajaan osallistumisesta.

Ihmislähtöiset sote-palvelut – totta vai toiveajattelua?

Ihmislähtöinen ajattelu ja toimintamalli perustuu siihen, että ihminen ja hänen elämänsä tiedostetaan ja tunnistetaan. Pelkkä lista asiakkaan iästä, terveydestä ja asuinpaikasta ei riitä, vaan asiakkaan ympärillä toimivien ammattilaisten olisi hyvä kerätä syvällistä tietoa niistä asiakkaista, jotka palveluita tarvitsevat ja käyttävät. Millaista arkea asiakkaat elävät ja millaisia ovat tyypilliset haasteet?
Elina Nieminen

Valtakunnallisella hankkeella kohti Suomen henkilökohtaisen budjetin -mallia

Asiakaslähtöisyyttä on vahvistettu merkittävästi sosiaalioikeudessa viimeisen 15 vuoden ajan, mutta käytännön tasolla asiakasosallisuuden ja -lähtöisyyden toteutumisessa on vielä tekemistä. Olisiko nyt hetki ottaa askel kohti aitoa asiakaslähtöisyyttä henkilökohtaisen budjetin järjestämistavan avulla?
Kirjoittajat

Miten edistetään henkilökohtaisen budjetoinnin soveltamista organisaatiossa?

Ihmislähtöinen HB-toimintamalli perustuu organisaatiossa hyväksyttyyn arvoperustaan, soveltamisen linjauksiin, toimintaperiaatteisiin ja tavoitteisiin sekä HB-toimintamallin toimivuuden ja vaikutusten seurantaan, jossa keskeinen tulosmittari on asiakkaan kokema hyvinvointi ja arjen toimintakyky.
Lauri Kervinen

Tuetaan yhä useampia löytämään oma polkunsa palveluiden keskellä

Palveluiden kokonaisvaltaisessa suunnittelussa on tärkeää huomioida henkilökohtaisen avun mahdollisuudet.
Sirkka Rousu

Ollaanko organisaatioissa valmiita jakamaan valtaa asiakkaille ja heidän työntekijöilleen?

Asiakastyössä tarvitaan ihmisten erilaisiin tarpeisiin joustavasti rakentuvia ratkaisuja, eikä niitä synny ellei sitä mahdollisteta organisaatioissa. Henkilökohtainen budjetointi olisi yksi hyvä väline resilientille organisaatiolle.

Henkilökohtainen budjetointi ja maailma, jossa haluamme elää

Kun Suomessa kehitetään henkilökohtaista budjetointia, täytyy kuvitella maailma, joka on parempi, oikeudenmukaisempi ja kestävämpi, ja suunnata työ kohti sellaista maailmaa.

Henkilökohtainen budjetointi: hyvän järjestelmän periaatteet

Henkilökohtaisen budjetoinnin tarkoituksena on vapauttaa ihmiset vanhoista järjestelmistä ja tarjota heille uusia mahdollisuuksia luovuuteen ja yhteisölliseen elämään.

Miten henkilökohtainen budjetointi tukee palvelujen käyttäjiä ja perheitä?

Henkilökohtaisen budjetoinnin avulla palvelujen käyttäjiä, perheitä ja heitä tukevia työntekijöitä voidaan auttaa rakentamaan parempaa elämää.
Markku Niemelä

Selvät reitit

Henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) ydintä ovat tunnistaa ja ennakoida yksilön ja hänen lähipiirinsä valmiudet ja vahvuudet sekä avun ja tuen tarpeet.
Sami Helle

Oman elämänsä pomo

Sami Helle kertoo omasta elämästään ja itselleen merkityksellisistä asioista.

Henkilökohtaisen budjetoinnin suosio kasvaa Yhdysvalloissa

Tietoja tuoreesta henkilökohtaisen budjetoinnin kehitystä kartoittavasta katsauksesta.
Markku Niemelä

Tekemistä vaille valmista

Henkilökohtainen budjetti on tarkoitettu yksilön tarpeen mukaisiin palveluihin. Jo nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa ratkaisut moninaisiin ja erilaisiin tarpeisiin.

Henkilökohtaisella budjetilla yksilöllisiä ratkaisuja

Henkilökohtainen budjetti voi toimia työllistymisen tukena. Kansalaisjärjestöaktiivi Krisse Pääskynen kertoo ajatuksiaan henkilökohtaisesta budjetoinnista.
Markku Niemelä

Tavanomaista elämää

Tavanomaista elämää ei voida määritellä massaratkaisuin eikä soveltamisohjein. Arviointi ja tuen ratkaisut tulee perustaa kunkin omaan ja ainutkertaiseen elämään, sen eri vaiheissa.
Sirkka Rousu

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokemukset hyviä

Kannustavien kokemusten perusteella hallitusohjelmaan tarvitaan kirjaus henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä.
Markku Niemelä

Monta puolta

Kaksiulotteinen luokitteleva malli ei tunnista yksilöllisesti tai sosiaalisesti erilaisia tarpeita. Henkilökohtainen budjetointi on yksilöllisten sosiaalipalvelujen yksi avain.
Sirkka Rousu

Henkilökohtainen budjetointi -hanke päättyy – mitä olemme oppineet?

Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi -hanke on päättymässä – mitä olemme hankkeen aikana oppineet?

Miksi henkilökohtaisessa budjetissa tarvitaan yhteistä tulkintaa?

On aika siirtyä pöytälaatikoiden muistioista ja yksittäisistä asiakkuuksista yhteisen pöydän ääreen ja keskustella siitä, millainen henkilökohtainen budjetti halutaan Suomeen.

Uusi vammaispalvelulaki ja henkilökohtainen budjetointi

Uudella vammaispalvelulailla tavoitellaan asiakaslähtöisiä palveluita ja HB on hyvin toteutettuna erinomainen lisä nykyisiin järjestämistapoihin, kirjoittaa Tanja Salisma. Toisaalta avoimia kysymyksiä ja mahdollisia ongelmakohtia on paljon.

Suunta hyvässä elämässä

Henkilökohtainen budjetti on tulevaisuutta. Suunta on olemassa, jotta henkilökohtaisen budjetoinnin periaatteet ja tavoite pysyisivät kirkkaana mielessämme.