Blogi

Riippumattomana tukihenkilönä toimiminen

Aino Jussila kirjoittaa kokemuksistaan riippumattomana tukihenkilönä toimimisesta. Riippumattoman tuen mallia on muotoiltu ja pilotoitu Silta omannäköiseen elämään -hankkeessa.

Tukiringit päätöksenteon tukena

Heidi Laurila ja Miia Koski valottavat tukirinkien merkitystä ihmisen tukena sekä kertovat, millaisia kokemuksia tukirinkikokeiluista on saatu Sopiva- Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin- ja Etevan Silta omannäköiseen elämään -hankkeissa.
Petra Rantamäki

Vastuullista yhteiskehittämistä

Sosiaalialan toimijoilla on valtavasti potentiaalia olla vastuullisia toimijoita yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina ja arvonluojina niin sosiaalisissa, taloudellisissa kuin ympäristöönkin liittyvissä kysymyksissä. Keskeinen kysymys on se, miten tämä koko potentiaali saadaan käyttöön? Ja miten teemme sen yhdessä?

Tuetusta päätöksenteosta on tärkeää säätää uudessa vammaispalvelulaissa

Tukiliiton lakimiehet Saara Kokko ja Tanja Salisma kirjoittavat tuetun päätöksenteon lainsäädännön säätämisen merkityksestä.
Ville Venesmäki

Vertainen henkilökohtaisen budjetin oppaana

Ville Venesmäki pohtii blogissaan arkivalmennuksen ja henkilökohtaisen budjetoinnin hyödyntämistä osana ihmisten kokonaisvaltaista auttamista ja arjen tukemista.
vertaisohjaajat

Eksoten vertaisohjaajat ihmislähtöisyyden ytimessä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten vammaispalveluissa vertaisohjaajina toimivat henkilöt, heitä tukevat ohjaajat ja Ihmislähtöinen HB- hanketyöntekijät kokoontuivat kertomaan kokemuksiaan Eksoten kehittämästä vertaisohjauksesta ja sen mahdollisuuksista osana henkilökohtaista budjetointia.

Tulevaisuustaajuus – työpaja: ”Tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään!”

Tulevaisuustaajuus -työpajassa suunnittelimme toivottavia tulevaisuuksia. Henna ja Tea kertovat kokemuksistaan työpajaan osallistumisesta.

Ihmislähtöiset sote-palvelut – totta vai toiveajattelua?

Ihmislähtöinen ajattelu ja toimintamalli perustuu siihen, että ihminen ja hänen elämänsä tiedostetaan ja tunnistetaan. Pelkkä lista asiakkaan iästä, terveydestä ja asuinpaikasta ei riitä, vaan asiakkaan ympärillä toimivien ammattilaisten olisi hyvä kerätä syvällistä tietoa niistä asiakkaista, jotka palveluita tarvitsevat ja käyttävät. Millaista arkea asiakkaat elävät ja millaisia ovat tyypilliset haasteet?
Elina Nieminen

Valtakunnallisella hankkeella kohti Suomen henkilökohtaisen budjetin -mallia

Asiakaslähtöisyyttä on vahvistettu merkittävästi sosiaalioikeudessa viimeisen 15 vuoden ajan, mutta käytännön tasolla asiakasosallisuuden ja -lähtöisyyden toteutumisessa on vielä tekemistä. Olisiko nyt hetki ottaa askel kohti aitoa asiakaslähtöisyyttä henkilökohtaisen budjetin järjestämistavan avulla?
Kirjoittajat

Miten edistetään henkilökohtaisen budjetoinnin soveltamista organisaatiossa?

Ihmislähtöinen HB-toimintamalli perustuu organisaatiossa hyväksyttyyn arvoperustaan, soveltamisen linjauksiin, toimintaperiaatteisiin ja tavoitteisiin sekä HB-toimintamallin toimivuuden ja vaikutusten seurantaan, jossa keskeinen tulosmittari on asiakkaan kokema hyvinvointi ja arjen toimintakyky.
Lauri Kervinen

Tuetaan yhä useampia löytämään oma polkunsa palveluiden keskellä

Palveluiden kokonaisvaltaisessa suunnittelussa on tärkeää huomioida henkilökohtaisen avun mahdollisuudet.
Sirkka Rousu

Ollaanko organisaatioissa valmiita jakamaan valtaa asiakkaille ja heidän työntekijöilleen?

Asiakastyössä tarvitaan ihmisten erilaisiin tarpeisiin joustavasti rakentuvia ratkaisuja, eikä niitä synny ellei sitä mahdollisteta organisaatioissa. Henkilökohtainen budjetointi olisi yksi hyvä väline resilientille organisaatiolle.

Henkilökohtainen budjetointi ja maailma, jossa haluamme elää

Kun Suomessa kehitetään henkilökohtaista budjetointia, täytyy kuvitella maailma, joka on parempi, oikeudenmukaisempi ja kestävämpi, ja suunnata työ kohti sellaista maailmaa.

Henkilökohtainen budjetointi: hyvän järjestelmän periaatteet

Henkilökohtaisen budjetoinnin tarkoituksena on vapauttaa ihmiset vanhoista järjestelmistä ja tarjota heille uusia mahdollisuuksia luovuuteen ja yhteisölliseen elämään.

Miten henkilökohtainen budjetointi tukee palvelujen käyttäjiä ja perheitä?

Henkilökohtaisen budjetoinnin avulla palvelujen käyttäjiä, perheitä ja heitä tukevia työntekijöitä voidaan auttaa rakentamaan parempaa elämää.
Markku Niemelä

Selvät reitit

Henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) ydintä ovat tunnistaa ja ennakoida yksilön ja hänen lähipiirinsä valmiudet ja vahvuudet sekä avun ja tuen tarpeet.
Sami Helle

Oman elämänsä pomo

Sami Helle kertoo omasta elämästään ja itselleen merkityksellisistä asioista.

Henkilökohtaisen budjetoinnin suosio kasvaa Yhdysvalloissa

Tietoja tuoreesta henkilökohtaisen budjetoinnin kehitystä kartoittavasta katsauksesta.
Markku Niemelä

Tekemistä vaille valmista

Henkilökohtainen budjetti on tarkoitettu yksilön tarpeen mukaisiin palveluihin. Jo nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa ratkaisut moninaisiin ja erilaisiin tarpeisiin.

Henkilökohtaisella budjetilla yksilöllisiä ratkaisuja

Henkilökohtainen budjetti voi toimia työllistymisen tukena. Kansalaisjärjestöaktiivi Krisse Pääskynen kertoo ajatuksiaan henkilökohtaisesta budjetoinnista.
Markku Niemelä

Tavanomaista elämää

Tavanomaista elämää ei voida määritellä massaratkaisuin eikä soveltamisohjein. Arviointi ja tuen ratkaisut tulee perustaa kunkin omaan ja ainutkertaiseen elämään, sen eri vaiheissa.