Blogi

Kuvituskuva, jossa erilaisia pensseleitä, kyniä ja värejä.

Henkilökohtainen budjetti käyttöön

HB:n käyttöönottoa varten tarvitaan valtakunnallisia toimia. Nyt on oikea keskustelulle ja päätöksille.

Henkilökohtaisen budjetoinnin koordinaattori muutosta edistämässä

Etelä-Savon hyvinvointialueella vammaispalvelussa on oma henkilökohtaisen budjetoinnin työntekijä, HB-koordinaattori, joka kehittää, levittää ja juurruttaa yksilölähtöistä toimintamallia.

Elämässä kohti Omaa Suuntaa

Johanna Huhtala ja Essi Vertanen kertovat Oma Suunta -työskentelymallin pilotoinnista Etelä-Savossa. Saadun palautteen mukaan osallistujat kokivat työskentelyllä olleen positiivista vaikutusta itsetuntoon ja työskentely oli rohkaissut pohtimaan omia toiveita.

EU:n hoivastrategia on ensiaskel kohti parempia hoivapalveluja

EU:n hoivastrategian on tarkoitus edistää ihmis- ja perusoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden toteutumista, kirjoittaa europarlametaarikko Sirpa Pietikäinen.

Riippumattomana tukihenkilönä toimiminen

Aino Jussila kirjoittaa kokemuksistaan riippumattomana tukihenkilönä toimimisesta. Riippumattoman tuen mallia on muotoiltu ja pilotoitu Silta omannäköiseen elämään -hankkeessa.

Tukiringit päätöksenteon tukena

Heidi Laurila ja Miia Koski valottavat tukirinkien merkitystä ihmisen tukena sekä kertovat, millaisia kokemuksia tukirinkikokeiluista on saatu Sopiva- Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin- ja Etevan Silta omannäköiseen elämään -hankkeissa.
Petra Rantamäki

Vastuullista yhteiskehittämistä

Sosiaalialan toimijoilla on valtavasti potentiaalia olla vastuullisia toimijoita yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina ja arvonluojina niin sosiaalisissa, taloudellisissa kuin ympäristöönkin liittyvissä kysymyksissä. Keskeinen kysymys on se, miten tämä koko potentiaali saadaan käyttöön? Ja miten teemme sen yhdessä?

Tuetusta päätöksenteosta on tärkeää säätää uudessa vammaispalvelulaissa

Tukiliiton lakimiehet Saara Kokko ja Tanja Salisma kirjoittavat tuetun päätöksenteon lainsäädännön säätämisen merkityksestä.
Ville Venesmäki

Vertainen henkilökohtaisen budjetin oppaana

Ville Venesmäki pohtii blogissaan arkivalmennuksen ja henkilökohtaisen budjetoinnin hyödyntämistä osana ihmisten kokonaisvaltaista auttamista ja arjen tukemista.
vertaisohjaajat

Eksoten vertaisohjaajat ihmislähtöisyyden ytimessä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten vammaispalveluissa vertaisohjaajina toimivat henkilöt, heitä tukevat ohjaajat ja Ihmislähtöinen HB- hanketyöntekijät kokoontuivat kertomaan kokemuksiaan Eksoten kehittämästä vertaisohjauksesta ja sen mahdollisuuksista osana henkilökohtaista budjetointia.

Tulevaisuustaajuus – työpaja: ”Tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään!”

Tulevaisuustaajuus -työpajassa suunnittelimme toivottavia tulevaisuuksia. Henna ja Tea kertovat kokemuksistaan työpajaan osallistumisesta.

Ihmislähtöiset sote-palvelut – totta vai toiveajattelua?

Ihmislähtöinen ajattelu ja toimintamalli perustuu siihen, että ihminen ja hänen elämänsä tiedostetaan ja tunnistetaan. Pelkkä lista asiakkaan iästä, terveydestä ja asuinpaikasta ei riitä, vaan asiakkaan ympärillä toimivien ammattilaisten olisi hyvä kerätä syvällistä tietoa niistä asiakkaista, jotka palveluita tarvitsevat ja käyttävät. Millaista arkea asiakkaat elävät ja millaisia ovat tyypilliset haasteet?
Elina Nieminen

Valtakunnallisella hankkeella kohti Suomen henkilökohtaisen budjetin -mallia

Asiakaslähtöisyyttä on vahvistettu merkittävästi sosiaalioikeudessa viimeisen 15 vuoden ajan, mutta käytännön tasolla asiakasosallisuuden ja -lähtöisyyden toteutumisessa on vielä tekemistä. Olisiko nyt hetki ottaa askel kohti aitoa asiakaslähtöisyyttä henkilökohtaisen budjetin järjestämistavan avulla?
Kirjoittajat

Miten edistetään henkilökohtaisen budjetoinnin soveltamista organisaatiossa?

Ihmislähtöinen HB-toimintamalli perustuu organisaatiossa hyväksyttyyn arvoperustaan, soveltamisen linjauksiin, toimintaperiaatteisiin ja tavoitteisiin sekä HB-toimintamallin toimivuuden ja vaikutusten seurantaan, jossa keskeinen tulosmittari on asiakkaan kokema hyvinvointi ja arjen toimintakyky.
Lauri Kervinen

Tuetaan yhä useampia löytämään oma polkunsa palveluiden keskellä

Palveluiden kokonaisvaltaisessa suunnittelussa on tärkeää huomioida henkilökohtaisen avun mahdollisuudet.
Sirkka Rousu

Ollaanko organisaatioissa valmiita jakamaan valtaa asiakkaille ja heidän työntekijöilleen?

Asiakastyössä tarvitaan ihmisten erilaisiin tarpeisiin joustavasti rakentuvia ratkaisuja, eikä niitä synny ellei sitä mahdollisteta organisaatioissa. Henkilökohtainen budjetointi olisi yksi hyvä väline resilientille organisaatiolle.

Henkilökohtainen budjetointi ja maailma, jossa haluamme elää

Kun Suomessa kehitetään henkilökohtaista budjetointia, täytyy kuvitella maailma, joka on parempi, oikeudenmukaisempi ja kestävämpi, ja suunnata työ kohti sellaista maailmaa.

Henkilökohtainen budjetointi: hyvän järjestelmän periaatteet

Henkilökohtaisen budjetoinnin tarkoituksena on vapauttaa ihmiset vanhoista järjestelmistä ja tarjota heille uusia mahdollisuuksia luovuuteen ja yhteisölliseen elämään.

Miten henkilökohtainen budjetointi tukee palvelujen käyttäjiä ja perheitä?

Henkilökohtaisen budjetoinnin avulla palvelujen käyttäjiä, perheitä ja heitä tukevia työntekijöitä voidaan auttaa rakentamaan parempaa elämää.
Markku Niemelä

Selvät reitit

Henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) ydintä ovat tunnistaa ja ennakoida yksilön ja hänen lähipiirinsä valmiudet ja vahvuudet sekä avun ja tuen tarpeet.
Sami Helle

Oman elämänsä pomo

Sami Helle kertoo omasta elämästään ja itselleen merkityksellisistä asioista.

Henkilökohtaisen budjetoinnin suosio kasvaa Yhdysvalloissa

Tietoja tuoreesta henkilökohtaisen budjetoinnin kehitystä kartoittavasta katsauksesta.
Markku Niemelä

Tekemistä vaille valmista

Henkilökohtainen budjetti on tarkoitettu yksilön tarpeen mukaisiin palveluihin. Jo nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa ratkaisut moninaisiin ja erilaisiin tarpeisiin.

Henkilökohtaisella budjetilla yksilöllisiä ratkaisuja

Henkilökohtainen budjetti voi toimia työllistymisen tukena. Kansalaisjärjestöaktiivi Krisse Pääskynen kertoo ajatuksiaan henkilökohtaisesta budjetoinnista.
Markku Niemelä

Tavanomaista elämää

Tavanomaista elämää ei voida määritellä massaratkaisuin eikä soveltamisohjein. Arviointi ja tuen ratkaisut tulee perustaa kunkin omaan ja ainutkertaiseen elämään, sen eri vaiheissa.
Sirkka Rousu

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokemukset hyviä

Kannustavien kokemusten perusteella hallitusohjelmaan tarvitaan kirjaus henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä.
Markku Niemelä

Monta puolta

Kaksiulotteinen luokitteleva malli ei tunnista yksilöllisesti tai sosiaalisesti erilaisia tarpeita. Henkilökohtainen budjetointi on yksilöllisten sosiaalipalvelujen yksi avain.
Sirkka Rousu

Henkilökohtainen budjetointi -hanke päättyy – mitä olemme oppineet?

Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi -hanke on päättymässä – mitä olemme hankkeen aikana oppineet?

Miksi henkilökohtaisessa budjetissa tarvitaan yhteistä tulkintaa?

On aika siirtyä pöytälaatikoiden muistioista ja yksittäisistä asiakkuuksista yhteisen pöydän ääreen ja keskustella siitä, millainen henkilökohtainen budjetti halutaan Suomeen.

Uusi vammaispalvelulaki ja henkilökohtainen budjetointi

Uudella vammaispalvelulailla tavoitellaan asiakaslähtöisiä palveluita ja HB on hyvin toteutettuna erinomainen lisä nykyisiin järjestämistapoihin, kirjoittaa Tanja Salisma. Toisaalta avoimia kysymyksiä ja mahdollisia ongelmakohtia on paljon.

Suunta hyvässä elämässä

Henkilökohtainen budjetti on tulevaisuutta. Suunta on olemassa, jotta henkilökohtaisen budjetoinnin periaatteet ja tavoite pysyisivät kirkkaana mielessämme.

On kaksi tapaa tehdä asioita

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kirjoittaa osallisuudesta ja vapaudesta valintojen tekemiseen henkilökohtaisen budjetin avulla.
Sanna Sepponen

Rahan käytöstä eri tilanteissa

Sanna Sepponen käsittelee kirjoituksessaan rahan käyttöön ja kuluttajuuteen liittyviä käytäntöjä, valintoja ja päätöksiä.

Hebu ja kustannussäästöt: miten niitä tehdään inhimillisesti?

”Inhimillisesti toteutettavien kustannussäästöjen takana on yksilöllisyys” kirjoittaa Hanne-Maria Leppäranta kolumnissaan.
Markku Niemelä

Yksilön suunta löytyy yhdessä

Markku Niemelän kirjoittama kolumni yksilön tarpeiden ja tilanteen huomioimisesta henkilökohtaisesta budjetoinnista.
Tommi Korhosen valokuva

Valintojen tekeminen arjessa

Tamperelaisen Tommi Korhosen kolumnin aiheena on valintojen tekeminen.