Eksoten vertaisohjaajat ihmislähtöisyyden ytimessä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten vammaispalveluissa vertaisohjaajina toimivat henkilöt, heitä tukevat ohjaajat ja Ihmislähtöinen HB- hanketyöntekijät kokoontuivat kertomaan kokemuksiaan Eksoten kehittämästä vertaisohjauksesta ja sen mahdollisuuksista osana henkilökohtaista budjetointia.

Julkaistu 12.8.2021

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten vammaispalveluissa vertaisohjaajina toimivat henkilöt, heitä tukevat ohjaajat ja Ihmislähtöinen HB hanketyöntekijät kokoontuivat kertomaan kokemuksiaan Eksoten kehittämästä vertaisohjauksesta ja sen mahdollisuuksista osana henkilökohtaista budjetointia. Ajatus vertaisohjauksen kehittämisestä Eksoten vammaispalveluissa saatiin neljä vuotta sitten ja nyt vertaisohjausta on ehditty toteuttaa onnistuneesti osana vammaispalveluiden toimintaa jo kahden vuoden ajan. Henkilökohtainen budjetointi otettiin käyttöön Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Kehitysvammaliiton koordinoimassa Tiedän mitä tahdon hankkeen (2010-2013) aikana. Hankkeen myötä henkilökohtainen budjetointi vakiintui vaihtoehtoiseksi tavaksi toteuttaa Eksoten vammaispalveluita.

Vertaistoiminta vapaa-ajan tukena

Imatralla vertaisohjaajat Erkki Kilpeläinen ja Heikki vastaavat Vuoksen toimintakerhon ja keilakerhon ohjaamisesta. Erkki toimii kerhoissa päävetäjänä ja Heikki vastaa toiminnan valokuvauksesta ja Facebook-sivujen päivittämisestä. Toiminnan rahoittamiseen on saatu tukea Imatran seudun Kehitysvammaisten tukiyhdistykseltä.  Erkin ja Heikin mielestä vertaisohjaajina toimimisessa parasta on, kun saa ohjata muita ja vaihtaa kuulumisia ryhmäläisten kanssa. Toiminnan kautta voi tutustua muihin ja saada uusia kavereita.

Heikki ja Erkki

Naapurikaupungissa Lappeenrannassa toimii kaikille avoin vapaa-ajan ryhmä Ilta-Pumppu, joka kokoontuu Toimintakeskus Pumpun tiloissa kerran viikossa.  Ryhmän vertaisohjauksesta vastaavat Mira Hujanen, Mimmi Laurila sekä Sami Pulli ja kolme muuta vertaisohjaaja. Tämän lisäksi tuetun työllistymisen asiakkaille järjestetään torstaisin omaa vertaisryhmää, joka kantaa nimeä Pumppaamo. Pumppaamon toimintaa ohjaavat vertaisohjaaja Mira ja Mimmi. Ryhmien sisältöä suunnitellaan huolella yhdessä osallistujien kanssa ja toiminta pitää sisällään mielekästä vapaa-ajan toimintaa osallistujien toiveiden mukaisesti. Sami Pulli kertoo, että vertaisohjaajat on otettu hyvin vastaan ryhmän toimesta ja ryhmän jäsenet tulevat hyvin toimeen keskenään. Miran kokemuksen mukaan ryhmän toiminta on osallistujille tärkeä ja hänestä parasta vertaisohjaajan toimimisessa on, kun saa tukea ryhmäläisiä heidän arjessansa ja työasioissa.

Mira hujanen ja mimmi laurila

Vertaisohjausta on kokeiltu Eksotessa myös yksilöiden tukena. Vertaisohjaaja Mimmi kertoo, että hänen työtehtäviinsä sisältyy ryhmien ohjauksen lisäksi myös työpaikoilla tapahtuvaa vertaisohjausta, asiakkaiden tukemista bussimatkojen harjoittelussa ja karaoke-emäntänä toimimista. Eksoten vammaispalveluissa vertaisohjausta onkin päätetty tulevaisuudessa kehittää yhä enemmän myös yksilöohjauksen parissa. ”Vertaisohjaajat voisivat tulevaisuudessa toimia asiakkaiden tukena myös heidän arjessaan, vierailla työpaikoilla ja kulkea rinnalla vertaisina. Mahdollisuudet vertaisohjauksen kehittämiselle ovat lähes rajattomat.” -toteaa ohjaaja Arja Kutvonen.

Vertaisohjauksen hyödyt ja soveltamisen mahdollisuudet osana ihmislähtöistä henkilökohtaista budjetointia

Vertaisohjaajana toimiminen perustuu asiakkaiden vapaaehtoisuuteen ja haluun olla avuksi muille palveluidenkäyttäjille. Vertaisohjaajina toimivien myönteisten kokemuksien lisäksi heitä tukevat työntekijät kertovat, että vertaisohjaajina toimiminen on vahvistanut vertaisohjaajien vuorovaikutustaitoja ja kykyä ottaa muiden tarpeita paremmin huomioon. Tämä konkretisoituu jo siinä, että vertaisohjaajat suunnittelevat ryhmien toimintaa yhdessä ryhmäläisten kanssa ja huomioivat kunkin toiveet toiminnan sisällöstä. Vammaispalveluiden työntekijöiden tehtävänä on olla lähitukena vertaisohjaajille, kuitenkaan puuttumatta itse toimintaan.  

Vertaisohjauksesta saaduista myönteisistä kokemuksista lähti myös ajatus mahdollistaa vertaisohjaajien osaaminen osana henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistä. Ihmislähtöinen HB- hankkeen projektipäällikkö Terhi Määttä ja projektityöntekijä Hanna Horttanainen ideoivat vertaisohjauksen mahdollisuuksia osana henkilökohtaista budjetointia. Vertaisohjaajat voisivat tulevaisuudessa olla mukana kartoittamassa asiakkaiden tarpeita ja toiveita, tutustua yhdessä asiakkaiden kanssa erilaisiin palveluihin, tarjota keskustelutukea ja näin olla tukemassa henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönottoa vammaispalveluiden asiakkailla. Eksoten nykyisten vertaisohjauksen käytänteiden pohjalle on luontevaa rakentaa tulevaa ja huomioida vertaisohjauksen mahdollisuudet myös henkilökohtaisen budjetoinnin näkökulmasta.


Ihmislähtöinen HB on Eksoten alueella toimiva HB-hanke, joka on osa valtakunnallista vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanketta. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Terhi Määttä ja projektityöntekijänä Hanna Horttanainen.


Tekstin on koostanut haastattelun pohjalta Jesse Sjelvgren. Hän toimii suunnittelijana Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ylläpitämässä Henkilökohtaisen budjetoinnin keskuksessa Suunnassa.