Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilut jatkuvat vuosina 2020-2021 (STM)

STM käynnistää HB:n kokeiluhankkeen vuosille 2020-2021. Hankkeeseen on varattu 5 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen. Hankkeeseen on varattu 5 miljoonaa euroa vuosille 2020-2021.

 Tarkoituksena on kokeilla henkilökohtaisia budjetteja ja arvioida samalla lainsäädännön muutostarpeita. Kokeilut ovat osa vammaispalvelulain uudistusta, jonka tavoitteena on huomioida paremmin ihmisten yksilölliset avun ja tuen tarpeet.

Kokeiluhankkeen tavoitteena on saada koko maata koskevat periaatteet ja toimintatavat vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin käytännön toteutusta varten. Henkilökohtaisen budjetin sisällyttäminen Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen edellyttää selvitystä, kokeilua ja kehittämistä.

STM myöntää valtionavustusta kokeilualueille. Haku on tarkoitus avata huhtikuussa 2020, jota ennen alueiden on päätettävä halukkuudesta osallistua kokeiluun. Alueet valitaan kesällä 2020.

 Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Alueiden eri toimijat, oppilaitokset, eri alojen asiantuntijat ja järjestöt toimivat hankkeen verkostossa.

STM:n tiedote henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta


Tulossa

  •  Henkilökohtaisen budjetoinnin oppimis- ja yhteiskehittämisverkosto Suuntaamo kokoontuu torstaina 30.1. klo 12-15.30 Helsingin Myllypurossa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.
  • STM ja THL järjestävät maanantaina 10.2.2020 HB-hankkeen infotilaisuuden klo 13 – 15. Tilaisuus on suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille, mutta osallistujia toivotaan erityisesti järjestöistä.  Tilaisuus pidetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiloissa Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 166. Ilmoittautuminen tilaisuuteen.