Henkilökohtaisen budjetoinnin kokemukset hyviä

Kannustavien kokemusten perusteella hallitusohjelmaan tarvitaan kirjaus henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä.
Kirjoittaja Sirkka Rousun kuva

Julkaistu 15.5.2019

Avain kansalaisuuteen -kehittämishankkeen kokemukset ovat hyviä henkilökohtaisen budjetin (HB) käytöstä. Asiakkaat löysivät tarpeisiinsa soveltuvia ja hyvinvointia lisääviä tukimuotoja. Tasavertaisempi kumppanuuteen perustuva asiakkuussuhde vahvisti ihmisen aktiivista toimijuutta oman elämänsä ratkaisuissa. Asiakkaiden valinnat nostivat esiin nykyisten palvelujen kehittämistarpeita. Kokeilut toteutuivat kustannusneutraaliuden periaatteella.

HB-mallia kokeiltiin erilaisissa perhepalveluissa, aikuisten sosiaalipalveluissa, aikuistuneiden nuorten palveluissa, omaishoidossa ja vammaispalveluissa. Myös varhaisemman ja kevyemmän tuen tarpeisiin malli soveltui. Hyvien kokemusten myötä HB on käytössä kokeilualueilla myös jatkossa. Henkilökohtaista budjetointimallia voidaan soveltaa nykyisten sote-lakien pohjalta.

Kehittämistarpeita on edelleen paljon, jotta HB olisi toimiva ja ihmislähtöinen malli. Siksi ehdotimme, että hallitusohjelmassa käynnistyisi henkilökohtaisen budjetoinnin kansallinen tavoite- ja kehittämisohjelma resursseineen. Kaikki Suomessa toteutuneet kokeilut ovat olleet pienimuotoisia. Tarvitaan asiakasmäärältään suurempia kokeiluja ja lisää tutkimustietoa.

Eduskuntavaalien alla monet puolueet kertoivat, että henkilökohtainen budjetointi olisi yksi valinnanvapautta laajentava palvelujen järjestämisen vaihtoehto. HB-mallia ei pidä kuitenkaan typistää nipuksi palveluseteleitä. Asiakkailla tulee olla aito mahdollisuus tarpeisiinsa ja sovittuihin tavoitteisiin vastaavan budjetin joustavaan käyttöön ja sen hallintaan. Hankkeen kuvaama HB-toimintamalli antaa hyvän pohjan kehitystyölle.

Hanke on toiminut tiivisti koko ajan yhteistyössä Suunta-keskuksen ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa. Hankkeessa käynnistynyt HB-oppimisverkosto jatkuu Suuntaamo -henkilökohtaisen budjetoinnin verkostona. Samoin some-keskustelu sekä tiedon ja kokemusten jakaminen avoimessa Facebook-ryhmässä. Kertynyt asiantuntemuksemme on myös käytettävissä jatkossakin.

Sirkka Rousu, projektipäällikkö, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu


Lisätietoa