Markku Niemelä

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Markku Niemelä

Markku Niemelä on pitkän linjan sosiaali- ja vammaispolitiikan sekä kehitysvammatyön asiantuntija ja ammattilainen. Hän toiminut muun muassa Honkalammen ja Eteva-kuntayhtymien sekä Rinnekoti-säätiön johtajana. Markun hyvin tuntevat kuvaavat hänellä olevan viisautta, jossa suureen asiantuntemukseen ja lukeneisuuteen yhdistyy vahva, myönteinen elämänkokemus ihmisen ja elämän tuntemiseen sekä arvostavaan myötätuntoon.

Markku teki merkittävän selvityshenkilötyön kehitysvammaisten henkilöiden asumisesta vuosina 2005-2007. Tämä selvityshenkilötyö avasi väylän lopettaa laitosasumista sekä rakentaa ja hankkia asuntoja lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille henkilöille. Laitosasuminen on alennut tuolloin noin 3000 laitoshoidossa olevasta nykyiseen noin 1000 henkilöön. Ja lapsuuden kodeista muuttavat henkilöt ovat saaneet paljon asuntoja eri puolelle Suomea palvelukoteihin ja yksittäisiin asuntoihin asti.

Mutta Markun toinen merkittävä aikaansaannos tuon selvityshenkilötyön yhteydessä oli sitouttaa pienen ja sisäisesti ristiriitaisen kehitysvamma-alan eri toimijat ehdotuksen taakse noiden vuosien aikana käytyjen keskustelujen kautta. Markun aloitteesta perustettiin Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukuntaa helmikuussa 2008 heti selvityshenkilötyön jälkeen. KVANK:n toiminnan 10 vuotta ovat osoittaneet tämän idean historiallisen merkittävyyden.

Uusimman selvityshenkilötyön Markku Niemelä teki Eksote-kuntayhtymän perhepalveluiden johtaja Riitta Hakoman kanssa touko-elokuussa 2018 sote-uudistukseen liittyen. He selvittivät kehitysvammalain mukaisten erityishuoltopiirien asemaan uudessa sote-järjestelmässä. Nykyisin Markku toimii vanhempana asiantuntijana Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä.