Elämässä kohti Omaa Suuntaa

Johanna Huhtala ja Essi Vertanen kertovat Oma Suunta -työskentelymallin pilotoinnista Etelä-Savossa. Saadun palautteen mukaan osallistujat kokivat työskentelyllä olleen positiivista vaikutusta itsetuntoon ja työskentely oli rohkaissut pohtimaan omia toiveita.

Oma Suunta -työskentely

Oma Suunta -työskentelymalli on kehitetty tukea tarvitsevan ihmisen oman elämän ja tuen tarpeen tarkastelua ja kuvaamista varten. Työskentelymallin pilotointia jatketaan eri puolilla Suomea.

Alueelliset hankkeet Suomen mallia rakentamassa

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen (THL 2020-2021) kuului yhdeksän alueellista hanketta, joissa kehitettiin erilaisia tapoja järjestää henkilökohtaista budjetointia.