Sirkka Rousu

Sirkka Rousu

Mikä on mukavampaa, kuin yrittää parantaa maailmaa ja olla muiden kanssa ratkaisemassa ongelmia? Niinpä! – minusta tuli sosiaalityöntekijä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kehittäjä.

Tutustuin henkilökohtaiseen budjetointiin ohjatessani vuonna 2012 Minna Erosen opinnäytetyötä. Innostuin ja ajattelin, että tämähän voisi soveltua monille sote:n asiakkaille. Aiemmissa työtehtävissäni minulle oli karttunut paljon kehittäjäverkostoja niin kuntiin kuin järjestöihinkin. Kutsuin kumppaneita saman pöydän ääreen. Kiinnostuimme. Ajattelimme, että HB-toimintamallia pitää kokeilla ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa. Arvelimme, että tuen ja palvelujen muodot voisivat monipuolistua, kun ihmiset itse olisivat muokkaamassa heille soveltuvia ja hyvinvointia vahvistavia ratkaisuja. Halusimme vahvistaa ihmisen omaa asemaa sote-asiakastyössä.

Kehittämissuunnitelman, toimijoiden ja rahoituksen rakentaminen veivät muutaman vuoden. Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointihanke käynnistyi kesällä 2016. Meitä kiinnostaa kysymys: Mitä siitä seuraa, kun henkilökohtaisella budjetillaan ihminen voi löytää itselleen soveltuvimman tuen? Millaisia vaikutuksia tällä on työntekijöiden, palvelujen ja kustannusten sekä ihmisen oman hyvinvoinnin näkökulmasta. Mikä muuttuu HB-toimintamallin myötä?

Sovellamme henkilökohtaisen budjetoinnin ideaa nykyisten sote-lakien mukaan – tämä on aivan mahdollista. Meitä ohjaa ajatus, että tuen ja palvelujen tarpeessa olevan ihmisen tulee olla keskiössä hänen elämänsä ratkaisuja pohdittaessa. Järjestelmä on ihmistä varten, eikä päinvastoin – asiantuntija- ja järjestelmälähtöisen toiminnan sijaan tarvitaan ihmislähtöistä toimintatapaa. Hankkeen tulokset raportoimme 7.5.2019 seminaarissa.

Toimin nykyisin sote-alan yliopettajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Kotikunnassani olen mm. kuntavaltuutettu ja sote-kuntayhtymän hallituksen, valtuuston ja yksilöjaoston jäsen. Lastensuojelua kehitän Pesäpuu ry:ssä ja Vapaus valita toisin ry:ssä oikeudenmukaista ja kestävää yhteiskuntaa. Otan kantaa myös kirjoittamalla. Omakotitalossa asuessa arkipuuhastelua riittää kaikkina vuodenaikoina. Se voimaannuttaa. Kuten myös hyvät kumppanuudet.

Lisätietoja löydät kotisivuiltani: www.sirkkarousu.fi ja henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä www.henkilokohtainenbudjetointi.fi.