Suunta hyvässä elämässä

Henkilökohtainen budjetti on tulevaisuutta. Suunta on olemassa, jotta henkilökohtaisen budjetoinnin periaatteet ja tavoite pysyisivät kirkkaana mielessämme.

Julkaistu 6.2.2019

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä on meille Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä kerääntynyt kokemusta pian jo kymmenen vuoden ajalta. Vaikka ydinajatus siihen liittyen on simppeli ja käy järkeen, tuntuu asia usein luisuvan sitä monimutkaisemmaksi ja kauemmaksi lähtökohdasta mitä pidempään sitä mietitään. Hyvänä ohjenuorana olemme viime vuosien ajan pitäneet rohkeutta edetä kokeilut edellä kehittäen. Henkilökohtaisen budjetoinnin päämäärän on pysyttävä kirkkaana mielessä.

Mitä henkilökohtaisella budjetoinnilla sitten tulisi tarkoittaa ja tavoitella?


1. Henkilökohtaisessa budjetoinnissa on ennen kaikkea kyse ihmisten valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisäämisestä oman tuen toteutukseen. Sen perustana ovat tiedostettu oikeus tukeen, valinnanvapaus ja osallisuuden toteutuminen. Päämääränä ovat hyvän elämän edellytyksiä mahdollistavat tarkoituksenmukaiset avun ja tuen ratkaisut.

2. Henkilökohtainen budjetti on väline ja tapa toimia, kun muut tarjolla olevat vaihtoehdot eivät ole sopivia.

3. Henkilökohtainen budjetti on tukea tarvitsevan henkilön itsensä ehdottama vaihtoehtoinen toteuttamistapa avun ja tuen ratkaisuksi.

4. Henkilökohtainen budjetointi korostaa voimavaralähtöistä osallisuuden ja kumppanuuden merkitystä avun ja tuen suunnittelussa ja toteutuksessa.

5. Henkilökohtainen budjetti on yksilöllisempi ja samalla kustannusneutraali tapa järjestää tarvittu apu ja tuki. Tämä tekee siitä kustannusvaikuttavan tavan toimia.

6. Henkilökohtaisen budjetin tulee olla mahdollinen mahdollisimman monelle paljon tukea tarvitsevalle henkilölle. Sen vuoksi HB:n suunnittelulle ja hallinnalle tulee olla saatavilla useita erilaisia tapoja, jotta tuen tarpeen suuruus ei estä sen hyödyntämistä.

7. Henkilökohtaisen budjetin käyttömahdollisuus sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamiseksi on oltava riittävän laaja. Perustana on oltava luottamus ihmisiä kohtaan, käyttömahdollisuuksien etukäteinen rajaus kitkee toivottujen innovaatioiden mahdollisuuden.

Päätimme Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä perustaa henkilökohtaisen budjetoinnin keskuksena toimivan Suunnan, jotta edellisen kaltaiset periaatteet pysyisivät HB:n kehittämisen keskiössä tästäkin eteenpäin, kun kiinnostus ja soveltamisen määrä siihen liittyen alati kasvaa. Suunta nimi kuvaa henkilökohtaista budjettia välineenä, jolla ihminen itse on määrittämässä oman elämänsä suuntaa. Nimi kuvastaa tavoitetta jatkuvasta liikkeellä olosta ja roolista, jonka haluamme keskuksen ottavan budjetoinnin mallin määrittämiseksi. Tämä suunta näytetään ja siihen tehtävä työ tehdään yhdessä erityistä tukea tarvitsevien ihmisen, heidän läheisten sekä muiden toimijoiden ja verkostojen kanssa.

Kolumnin on kirjoittanut Petteri Kukkaniemi. Petteri on työskennellyt kehittämishankkeissa ja kouluttajana Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä jo yli kymmenen vuoden ajan. Petterin vastuulla on erityisesti HB:n kokeilu- ja kehittämistyö.

Teksti on alunperin julkaistu KVPS:n Meidän blogissa 14.1.2019.