Tanja Salisma

Tanja Salista

Tanja on työkavereiden mielestä erittäin asiantunteva ja asioita laaja-alaisesti ajatteleva kollega. Hänellä on paljon hyviä ja rakentavia ratkaisuja sekä kehittämisideoita, joilla kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä asioita edistetään.

Tanja on toiminut vuodesta 2012 alkaen lakimiehenä Kehitysvammaisten Tukiliitossa, jossa hän antaa lakineuvontaa sekä tekee valtakunnallista vaikuttamistyötä. Vammaisten henkilöiden oikeudet ja palvelut ovat siten Tanjalle hyvin tuttuja niin lainsäädännön kuin käytännön tasolla. Tanja on aktiivisesti mukana monenlaisissa verkostoissa, kuten Vammaisfoorumissa eri alatyöryhmineen sekä vammaispalveluiden kilpailuttamisen lopettamista vaativan Ei myytävänä -kansalaisaloitteen taustajoukoissa. Henkilökohtaiseen budjetointiin Tanja on tutustunut ennen muuta sote-uudistukseen liittyvän vaikuttamistyön yhteydessä, ja siihen liittyviä asioita nousee hebu-kokeilujen laajentuessa yhä enemmän esiin myös lakineuvontatyössä.