SKILLS: Impoving Skills & Competencies in Self-directed Support (Erasmus+ 2017-2019)

SKILLS-hanke on koordinoimamme kaksivuotinen kumppanuushanke, jonka tarkoituksena edistää erityistä tukea tarvitsevien ihmisten täyden kansalaisuuden toteutumista.

SKILLS-logo

SKILLS on koordinoimamme kaksivuotinen kumppanuushanke, jonka tarkoituksena edistää erityistä tukea tarvitsevien ihmisten täyden kansalaisuuden toteutumista. Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yksilöllisyyden kunnioittaminen ovat Euroopan komission Erasmus+ ohjelman rahoittaman SKILLS-hankkeen lähtökohtia.

Keskiössä hankkeessa on termi Self-directed Support, jolle ei suomeksi tällä hetkellä löydy selkeää termiä. Sillä tarkoitetaan toimintaa, joka perustuu ihmisoikeuksiin, osallisuuteen ja valinnanvapauteen. Henkilökohtainen budjetointi on tämän yksi ilmenemismuoto ja parhain tällä hetkellä käytössä oleva käsite kuvaamaan ’itse ohjattua tukea’.

SKILLS-hankkeessa kehitetään materiaalia, työkaluja ja koulutuksia niin tukea tarvitseville itselleen ja heidän perheilleen, työntekijöille ja heidän kouluttajille, kuin myös poliittisille vaikuttajille ja päättäjille.

Hankkeessa on mukana viisi organisaatiota neljästä eri maasta: Suomesta, Italiasta, Iso-Britanniasta ja Belgiasta. Jokainen kumppani on päävastuussa yhden koulutuksen tai työkalun luomisesta. Italiassa tuotetaan selkokielistä materiaalia kehitysvammaisisille itselleen ja heidän perheilleen. Materiaalin avulla lisätään tukea tarvitsevien ihmisten omaa tietoisuutta itsemääräämisoikeudesta ja valinnanvapaudesta. Skotlantilainen kumppani kehittää koulutusta ja materiaalia kehitysvammaisten kanssa työskenteleville. He tekevät muun muassa työntekijöille suunnatun lyhyen tietoiskuvideon, jossa aihetta lähestytään tukea tarvitsevan omasta näkökulmasta. Organisaatiot Iso-Britanniasta ja Belgiasta kokoavat Euroopan laajuisen raportin siitä, miten SDS toteutuu eri maissa Euroopassa.

Suomessa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö tuottaa materiaalia opettajille, jotka kouluttavat alan opiskelijoita. Tässä yhteistyökumppaneina toimivat Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian opettajat ja opiskelijat. Vaikka jokainen kumppani on vastuussa yhdestä osasta, tehdään hanketta yhteistyössä ja esimerkiksi Suomessa testataan italialaisten kehittämää, perheille suunnattua materiaalia. Myöhemmin hankkeen tulokset ja tuotokset kerätään yhteen tarkoitusta varten olevalle digitaaliselle foorumille.

Koordinaattori:

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Hankekumppanit:

Anffas (Italia), EASPD (Belgia), The Centre for Welfare Reform (Iso-Britannia), In Control Scotland (Iso-Britannia)