Uusi hallitus edistää henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönottoa

Henkilökohtaisesta budjetoinnista saadut hyvät kokemukset ja järjestöjen tekemä vaikuttamistyö tulivat kuulluksi. Henkilökohtaisen budjetoinnin mallia edistetään tulevan hallituskauden aikana.

Uudessa hallitusohjelmassa linjataan henkilökohtaisen budjetoinnin edistämisestä.

Tulevalla hallituskaudella on tarkoitus edistää henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönottoa. Kertyneillä hyvillä kokemuksilla ja järjestöjen yhteisellä vaikuttamistyöllä oli tulosta, sillä tuoreessa hallitusohjelmassa Vahva ja välittävä Suomi kerrotaan henkilökohtaisen budjetoinnin edistämisestä.

Monituottajuus

Henkilökohtainen budjetointi vahvistaa palveluiden saatavuutta.

Hallitusohjelman mukaan tarkoitus on purkaa lainsäädännöstä monituottajuuden esteitä, ja siten lisätä hyvinvointialueiden ja yhteistyöalueiden mahdollisuuksia järjestää palveluita tehokkaalla ja asukkaiden näkökulmasta laadukkaalla, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla tavalla. Samalla palveluiden saatavuutta on tarkoitus vahvistaa paitsi hyödyntämällä henkilökohtaista budjetointia, myös kehittämällä Kela-korvausta, lisäämällä ja yhtenäistämällä palvelusetelin käyttöä, sekä tehostamalla palveluiden saatavuuden ja hoitotakuun toteutumisen valvontaa.

Vammaisten henkilöiden palvelut

Henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönoton edistäminen tukee osallisuutta ja vammaisten henkilöiden kuulemista.

Hallitusohjelmassa korostetaan, että vammaisten henkilöiden itsemääräämis- ja ihmisoikeuksia sekä yhdenvertaisuutta on kunnioitettava päätöksenteossa koko elämänkaaren ajan ja heidän arkensa toimivuus on varmistettava palveluiden suunnittelussa. Tämän tulisi näkyä mm. asumispalvelujen valikoiman monipuolistamisessa, kuljetuspalvelujen käyttäjäystävällisyydessä, henkilökohtaisten erikoisapuvälineiden saannin sujuvoittamisessa sekä mahdollisuudessa räätälöityihin suorahankintoihin. Vastaavasti hallitusohjelman mukaan henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönoton edistäminen tukee huomion kiinnittämistä osallisuuden takaamiseen ja vammaisten henkilöiden kuulemiseen.


Tule keskustelemaan aiheesta Suuntaamoon

Keskustelemme elokuussa järjestettävässä Suuntamossa linjauksen vaikutuksista, mitä tämä tarkoittaa ja mitä seuraavaksi tulisi tehdä. Tervetuloa mukaan keskusteluun! Tilaisuus järjestetään 31.8. klo 9:30–11:00 Teamsissa. Ohessa linkki ilmoittautumiseen: