Uusi vammaispalvelulaki hyväksyttiin

Eduskunta hyväksyi uuden vammaispalvelulain 1.3.2023. Laki astuu voimaan 1.10.2023, mutta siirtymäsäännösten vuoksi jo tehtyjä päätöksiä ei tarvitse välittömästi muuttaa.

Uusi vammaispalvelulaki astuu voimaan 1.10.2023

Eduskunta hyväksyi uuden vammaispalvelulain täysistunnossa 1. maaliskuuta 2023. Uusi laki astuu voimaan 1. lokakuuta 2023.

Uuteen vammaispalvelulakiin ja kehitysvammalakiin sisältyy kuitenkin siirtymäsäännökset, mistä johtuen kumoutuvan lainsäädännön perusteella tehtyjä päätöksiä ei tarvitse muuttaa uuden lainsäädännön mukaisiksi heti, kun laki astuu voimaan. Siirtymäaika kestää kolme vuotta, minä aikana hyvinvointialueen tulee päivittää asiakassuunnitelmat ja päätökset vastaamaan uutta lakia. Uusiin palvelutarpeisiin ja uuden lain mukaisten palveluiden järjestämiseen hyvinvointialueiden pitää kuitenkin pystyä vastaamaan heti lokakuun alusta.

Lakiin liittyvät lausumat

Hyväksytty laki pitää sisällään kaksi lausumaa. Valtioneuvoston tulee ensinnäkin seurata lainsäädäntömuutosten vaikutuksia vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi. Toiseksi henkilökohtaisen avun ja erityisen osallisuuden tukea tulee seurata yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Mikäli yhdenvertaisuus ei toteudu, on valtioneuvoston ryhdyttävä toimenpiteisiin voimavararajauksen poistamiseksi.

Lisätietoa

Vammaispalvelujen käsikirja sisältää kootusti tietoa vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta ja tulevista koulutuksista:

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelulainsaadannon-uudistus#koulutukset

Lisäksi Tukiliitto järjestää maksuttoman vammaisoikeuden webinaarin tiistaina 28.3.2023 klo 15–17, jossa aiheena on uusi vammaispalvelulainsäädäntö:

https://www.tukiliitto.fi/tapahtuma/vammaisoikeuden-webinaari-teams-uudistuva-vammaispalvelulainsaadanto-kehitysvammaisten-ihmisten-nakokulmasta/

Lisäksi esim. sote-juridiikkaan erikoistunut Lehti & kumppanit järjestää maksullista koulutusta vammaislainsäädännön uudistukseen liittyen:

Koulutukset – Lehti & kumppanit (lehtijakumppanit.fi)