Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen tuloksia

Odotettu ehdotus Suomen HB-mallista on luettavissa THL:n sivuilla

2.2.2022

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen toteuttama Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke päättyi vuoden 2021 lopussa, ja hankkeen tuloksia sekä julkaisuja on luettavissa THL:n verkkosivuilla.

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeessa kuvattiin nykyisen lainsäädännön mahdollistamat yksilölliset palvelujen järjestämis- ja toteuttamisratkaisut sekä luotiin säädösluonnoksen muotoon laadittu henkilökohtaisen budjetoinnin malli.