Suunta on mukana henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeessa

Kehitämme uudenlaisia toimintatapoja viidellä hankealueella yhdessä tukea tarvitsevien ihmisten, alueellisten verkostojen ja hankkeen kumppaneiden kanssa vuosina 2020-2021.

Kehitimme uudenlaisia toimintatapoja viidellä hankealueella yhdessä tukea tarvitsevien ihmisten, alueellisten verkostojen ja hankkeen kumppaneiden kanssa vuosina 2020-2021

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi valtionavustuksia yhteensä 2 926 400 euroa vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen. Avustuksia myönnettiin yhdeksälle kunnalle tai kuntayhtymälle hankekaudelle 2020 – 2021.

Yhteistyötä viidellä alueella

Kehitimme uudenlaisia toimintatapoja viidellä hankealueella yhdessä tukea tarvitsevien ihmisten, alueellisten verkostojen ja kokeiluhankkeen kumppaneiden kanssa.

Teimme yhteistyötä viiden avustusta saaneen kunnan ja kuntayhtymän alueella:

  • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän
  • Tampereen kaupungin ja muiden Pirkanmaan kuntien
  • Eteva kuntayhtymän
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten ja Vaalijalan kuntayhtymän
  • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksoten

Tutustu alueellisiin hankkeisiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiöllä on vahva kokemus henkilökohtaisesta budjetoinnista

Kehitysvammaisten Palvelusäätiöllä on Suomen pitkäaikaisin henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisen kokemus. Palveluiden kehittämisen ja asiakasymmärryksen pohja on vammaisten ihmisten sekä heidän perheidensä kanssa tehdyssä vahvassa, jatkuvassa yhteistyössä. Henkilökohtaisen budjetoinnin keskuksen Suunnan kautta tarjoamme osaamisemme käyttöön alueilla ja vahvistamme yhdessä kehittämistä ja verkostotyötä. Suunta hyödynsi yhteyksiä muihin alueellisiin HB:n kokeiluhankkeisiin ja keskuksen ylläpitämään HB:n kokeilijoiden ja kehittäjien Suuntaamo-verkostoon. Myös kansainväliset verkostomme olivat hyödynnettävissä parhaillaan käynnissä olevan Erasmus+ -rahoitteisen SKILLS II hankkeen kautta. Tavoitteena on lisätä taitoja ja osaamista HB:n käyttöön ympäri Eurooppaa.

-Ihmiset toivovat yksilöllisempää, oman elämän näköistä apua ja tukea. He haluaisivat päästä vaikuttamaan elämänsä keskeisiin valintoihin ja saada suunnitteluun tarvittaessa tukea. Henkilökohtainen budjetointi on mahdollisuus kehittää palvelujärjestelmäämme niin, että ihmisten tarvitsemat palvelut ja muu tuki olisivat ihmislähtöisiä ja oikein kohdentuvia, sanoo projektipäällikkö Petteri Kukkaniemi Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä.

Katso THL:n esittelyvideo hankkeesta (1min 45)