Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke (THL 2020-2021)

Esitys henkilökohtaisen budjetin Suomen malliksi ja muita henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen julkaisuja.

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen (2020-2021) tavoitteena oli paitsi vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa, myös kehittää Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen soveltuva henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistapa. Hankkeen toteutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauksessa.

Alla oleva julkaisu on THL:n esitys siitä, mitä tulee ottaa huomioon, mikäli henkilökohtainen budjetointi otettaisiin Suomessa käyttöön yhtenä vammaisten henkilöiden sosiaalipalveluiden järjestämistapana.

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen tuloksia : Esitys Suomen malliksi (julkari.fi)


Muut hankkeen julkaisut

Kela vammaisten henkilöiden tukena (THL 2021)

Julkaisun tavoitteena on kuvata, minkälainen kuva vammaisetuuksien saajista ja tulkkauspalveluun oikeutetuista henkilöistä muodostuu Kelan myöntämien etuuksien perusteella sekä tuottaa tietoa siitä, miten Kelan myöntämät vammaisetuudet jakautuvat vammaisten henkilöiden kesken yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Linkki julkaisuun


Riskit ja mahdollisuudet eri maiden henkilökohtaisen budjetoinnin järjestelmissä (THL 2021)

Julkaisun tarkoituksena on tehdä katsaus siihen, millaisia riskejä ja mahdollisuuksia eri maiden henkilökohtaisen budjetoinnin järjestelmistä on löydettävissä kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta. Tavoitteena on löytää keskeisimmät riskit ja mahdollisuudet, ja tuottaa tietoa siitä, mitä asioita pitäisi huomioida henkilökohtaisen budjetoinnin Suomen mallin näkökulmasta.

Linkki julkaisuun


Vammaisten henkilöiden yksilöllinen tuki ja palvelut – malleja Pohjoismaissa (Pohjoismainen hyvinvointikeskus 2021)

Julkaisussa on kartoitettu pohjoismaissa käytettyjä yksilöllisen tuen toimintamalleja ja tutkittu, miten kyseisillä malleilla voidaan vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja erityisesti oikeutta itsenäiseen elämään ja osallisuuteen yhteisössä koskevan artiklan 19 toteutumista.

Linkki julkaisuun


Käsitetyö henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeessa (Terminfo.fi)

Yhtenä hankkeen tehtävänä oli valmistella henkilökohtaisen budjetoinnin sanasto yhteistyössä Sanastokeskuksen kanssa. Artikkelissa kuvataan kyseistä käsitetyön prosessia ja sitä, millaisia asioita käsitteiden valinnassa, määritelmissä ja huomautuksissa on pitänyt huomioida.

Linkki artikkeliin