Aki Aktiiviasiakas – HB:n Kainuun malli palvelusetelilainsäädännön viitekehyksessä

Kainuun soten aiempia tuotoksia valinnanvapautta kehittäneestä Aktiiviasiakashankkeesta (2011-2013).

Kainuun soten Aktiiviasiakashanke toteutettiin vuosina 2011 – 2013 TEKES:n rahoituksella. Tavoitteena oli kokeilla käytännön asiakastyössä asiakkaan suurempaa valinnanvapautta tuomalla ratkaisukeskeinen palveluohjaus toimintatavaksi Kainuun soten vanhuspalveluihin, luomalla Hyvinvoinnin palvelutarjotin sähköiseksi valinnanvapauden työkaluksi sekä suunnittelemalla henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) Kainuun malli. Henkilökohtaisen budjetoinnin osalta päädyttiin vallitsevaan lainsäädäntöön parhaiten senaikaisen näkemyksen mukaiseen ratkaisuun, toimimiseen palvelusetelilainsäädännön viitekehyksessä. Myöhemmin todettiin, että sen lisäksi tarvitaan asiakasohjaajan työkalupakkiin mahdollisuus myös sosiaalihuoltolain mukaisen harkinnan lisäämiseen.

  • Kainuun soten julkaisusarja D:6. Ak­tii­via­sia­kas­hank­keen lop­pu­ra­port­ti (pdf).

Kainuun soten kuntayhtymän johtajalle, vanhuspalvelujohtajalle ja kehittämisjohtajalle Aktiiviasiakashanke järjesti henkilökohtaisen budjetoinnin opintomatkan Hollantiin ja Belgiaan. HB:ta tarkasteltiin mm. palvelutarpeen arvioinnista vastaavan organisaation (Hoivapalvelutarpeenarviointikeskus CIZ), palvelujen järjestäjän (Amsterdamin kaupunki, Hollannin Terveyden, hyvinvoinnin ja urheilun ministeriö) sekä asiakkaan (HB-asiakkaiden tuki- ja edunvalvontajärjestö Per Saldo) näkökulmista.

  • Matkaraportti: Kainuun soten julkaisusarja D:5. Strengthening Customer’s Freedom of Choice – Aktiiviasiakashanke Alankomaissa ja Belgiassa syksyllä 2013 (pdf).

Alkuperäiseen hankesuunnitelmaan kuulumattomana tehtävänä Aktiiviasiakashankkeessa suunniteltiin myös uusi tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnoittelumalli, joka ainoana Suomessa käytäntöön otettuna mallina mahdollisti myös alimpien tuloluokkien edustajien palvelusetelin valinnan. Vuosi palvelusetelin käyttöönotosta tehdyn seurannan mukaan kaikista alimmalla tuloluokalla oli jopa yliedustus palveluseteliasiakkaista. Kainuun soten julkaisusarja D:4. Sel­vi­tys te­hos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen pal­ve­lu­se­te­lin hin­noit­te­lus­ta – Ak­tii­via­sia­kas­hank­keen sel­vi­tyk­siä (pdf).

Aktiiviasiakashankkeen materiaalit on julkaistu sivuillamme Kainuun sotessa asiakaslähtöistä digitalisaatiota kehittävän projektipäällikkö Esko Pääskylän luvalla.