Tuetun päätöksenteon koulutus (Pähee Ote -hanke 2018)

Kehitämme käytäntöjä ja järjestämme syksyllä 2018 tuetun päätöksenteon koulutusta Päijät-Hämeen alueella.

Järjestimme syksyllä 2018 Päijät-Hämeessä maakunnalliselle OTE – hankkeelle tuetun päätöksenteon koulutuksen. Pähee Ote -hankkeessa tavoitteena on ollut siirtyä työtoiminnasta työvalmennukseen, ottaa käyttöön uusia menetelmiä asiakkaan vahvuuksien ja työllistymistoiveiden selvittämisessä, markkinoida tuettua työllistymistä työnantajille ja asiakkaille sekä vahvistaa yhteiskuntavastuuta. Hankkeessa pyrittiin kehittämään riskien tunnistamisen työkaluja, lisäämään asiakkaiden osallisuutta sekä kehittämään keinoja tiedon lisäämiseksi eri vaihtoehdoista, jotta asiakkaan olisi helpompi tehdä valintoja. Tuetun päätöksenteon prosessiin liittyi hankkeessa pilotoitava henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu.

Koulutuskokonaisuus piti sisällään valmistelu-, toteutus- ja jälkityövaiheet ja tärkeimpiä tulevat olemaan koulutustilaisuudet vammaispalveluiden asiakkaille sekä työntekijöille. Tilaisuuksia järjestettiin syys-lokakuussa yhteensä kuusi.