Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen (STEA 2015-)

Kehitämme henkilökohtaista budjetointia Veikkauksen tuella.

Kehitämme henkilökohtaista budjetointia Veikkauksen tuella. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) myöntämä tuki kehittämistyölle vakiintui Tiedän mitä tahdon! -hankkeen päätyttyä vuonna 2015.

Työtä on tähän mennessä tehty yhdessä useiden kumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme viime vuosina ovat olleet Helsingin kaupunki, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo yhdessä pohjanmaalaisten kuntien kanssa sekä Kainuun sote. Tavoitteena on kehittää henkilökohtaisen budjetoinnin alueellisia malleja, jotka lisäävät ihmisten osallisuutta ja valinnanvapautta palveluiden suunnittelussa sekä mahdollistavat uusia, toimivia tapoja toimia.

Käytännössä yhteistyössä on järjestetty asiakkaiden työpajoja, koulutuspäiviä henkilöstölle sekä erilaisia muita tapahtumia aiheesta kuten kokouksia, infotilaisuuksia ja seminaareja. Tarkoituksena on kehittää kokeillen, eli työpajoissa on lähdetty mahdollisimman nopeasti etsimään erilaisia ihmisten itsensä kannalta tarpeellisia, mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja omaan elämään ja siihen tarvittavaan tukeen. Henkilöstön työpajat taasen ovat vahvistaneet osallistujien tietoja ja ymmärrystä henkilökohtaisesta budjetoinnista ja kumppaneiden nimettyjen avainhenkilöiden kanssa toimintaa on viety eteenpäin ydinryhmätyöskentelynä. Olemme järjestäneet säännöllisesti aiheesta pienempiä ja suurempia yleisötapahtumia. Korona-aikana olemme järjestäneet Suuntaamo-tapahtumia verkossa. Vaikutamme vahvasti ihmislähtöisten HB:n toimintatapojen ja periaatteiden määrittelyyn osana valtakunnallista kehitystä. Tuemme alueita kehittämistyössä.

Veikkauksen tuella tehtävän kehittämistyön painopistettä siirretään tulevaisuudessa enemmän yleisen tieton tuottamiseen ja jakamiseen.